Energiebedrijven zijn huiverig om te investeren in Nederland vanwege wispelturig klimaatbeleid. Hierdoor loopt Nederland het risico de klimaatdoelen niet te halen. Zo waarschuwt de CEO van RWE Generation, Roger Miesen. RWE is het op één na grootste energiebedrijf van Duitsland en bezit in Nederland meerdere windparken en kolen- en gascentrales.

13-07-2020 12:24 | DOOR: TEUN SCHRÖDER

Miesen deed zijn uitspraken in het FD. Een van de redenen voor de waarschuwing is de recente discussie rond de verbranding van biomassa. Het kabinet ligt onder druk om subsidies hiervoor af te bouwen. Ook overhandigde de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs een rapport aan staatssecretaris Van Veldhoven waarin de duurzaamheidseisen voor biomassa worden aangescherpt. Daarmee lijkt het beleid voor biomassa te veranderen. Dat wisselende beleid maakt Duitse investeringen onzeker.

Veranderend Klimaatakkoord

RWE bouwt op dit moment twee kolencentrales in Nederland om tot biomassacentrales. “We hebben een contract om biomassa bij te stoken in de twee kolencentrales tot 2027 en dat zouden we na 2027 willen uitbreiden”, verklaart Miesen in het FD. Door het debat komen de afspraken over biomassa in het Klimaatakkoord op losse schroeven te staan. “We willen graag investeren in Nederland, maar we zullen op deze manier veel voorzichtiger worden in de toekomst”, zegt Miesen.

PBL niet onafhankelijk

Het energiebedrijf is van mening dat het kabinet besluiten neemt op basis van gedraaide sentimenten in de samenleving, in plaats van naar de feiten te kijken. Ook haalt RWE uit naar het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) door te zeggen dat rapporten voor publicatie meermaals worden gescreend door ambtenaren en ministeries. Miesen trekt de onafhankelijkheid van het PBL in twijfel.

Geen nieuw windpark

Op het moment bezit RWE elf windparken in Nederland, waarvan er zeven worden gebruikt en vier in aanbouw zijn. Dit voorjaar deed RWE niet mee met een tender voor de aanleg van nog een windpark voor de kust van Noord-Holland. Dit kwam doordat het kabinet een advies negeerde om de financiering voor grote windparken op zee te veranderen. Het Zweedse Vattenfall zag om dezelfde reden af van een investering.