← Terug naar de homepagina

Samenwerkings-
partners

Kennis delen met samenwerkingspartners is de basis voor gezamenlijke innovatiekracht.

Samenwerkingspartners van Van der Kooy zijn: MVO, PyroCHEM en BBO.

MVO, dé ketenorganisatie voor oliën en vetten

‘Innovatief, internationaal opererend, concurrerend, transparant, duurzaam en veilig’ is kenmerkend voor alle Nederlandse MVO-leden die actief zijn in de productie, verwerking en handel van plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Van der Kooy BV participeert in de werkgroep ‘Biobrandstoffen en andere alternatieven’, om mede sturing te geven aan de wijze waarop met kortcyclische, afbreekbare oliën en vetten dient te worden omgegaan, omdat deze worden gezien als milieubelastend. Ingezet wordt bij dit project op zaken als CO2-neutraal, duurzaam en hernieuwbaar.

PyroCHEM Waste2Chem innovatiecluster

Het PyroCHEM-project is een open innovatiecluster dat inzet op optimalisatie en opschaling van het chemisch recyclen van plastic afval door middel van pyrolyse. Van der Kooy heeft haar faciliteiten ter beschikking gesteld en deelt haar kennis met betrekking tot het recyclen van oliën en vetten. Het doel van dit project, mede mogelijk gemaakt met geld van het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Noord-Brabant in het kader van REACT-EU, is om opschaling van de pyrolysetechnologie mogelijk te maken en de waardeketen als zodanig verder te ontwikkelen zodat vanaf 2030 maar liefst 1 miljoen ton plastic afval kan worden verwerkt in Nederland.

BBO

De Biogas Branche Organisatie (BBO) is een vereniging, die als doel heeft om de belangen van de producenten in de biogassector te behartigen. Uitgangspunt is het delen van kennis en het ontwikkelen van gezamenlijke belangen voor leden, teneinde de gehele sector naar een hoger niveau te tillen. Van der Kooy BV is één van de leden van deze vereniging.

DIRECT CONTACT

Annette van der Kooy

Voormalig eigenaar Van der Kooy Group

  • Advies t.b.v. de bedrijfsprocessen
  • Public Relations