← Industriële dienstverlening

Tolling voor derden

In opdracht van derden reinigt Van der Kooy oliën en vetzuren door water, vuil en zware metalen eruit te halen en brengt deze daarna weer op de gewenste specificatie.

Voor derden reinigt Van der Kooy dagelijks diverse soorten oliën en vetzuren door water, vuil en andere, zware metalen eruit te halen. Na het reinigingsproces wordt het product weer teruggebracht op de gewenste specificatie en kan de 100% schone olie weer worden opgehaald.

Dagelijks filtert Van der Kooy voor producenten van biodiesel of gebruikers van ‘bio heating oil’ as en andere verontreinigingen uit de ‘feed stock’ die ze aanleveren. ‘Feed stock’ zijn veelal bijproducten en afvalvetten uit hun eigen productieproces. Bij binnenkomst wordt de feed stock bemonsterd en op basis van de resultaten van de analyses in het eigen laboratorium worden de producten daarna teruggebracht op de gewenste specificaties, zodat deze vervolgens weer als grondstoffen voor biodiesel kunnen worden afgeleverd. Het vuil en het water dat uit de feed stock komt, wordt door Van der Kooy afgevoerd naar een biogascentrale of een waterzuiveringsinstallatie voor de productie van biogas.

Vetzuren

Interessant te melden is dat biodiesel kan worden vervaardigd van verschillende soorten vetzuren: geraffineerde olie, gebruikt frietvet met een FFA van 5 of hoger of van vetzuren. Veel frietvet dat biodieselproducenten binnenkrijgen heeft een FFA van 8 of hoger of er zit maar 85% olie in. Omdat zo’n product niet voldoet aan de gewenste specificaties voor de grondstoffen voor biodiesel, wordt dit naar Van der Kooy gestuurd voor reiniging en üpgrading naar de gewenste specificaties (lees: 100% olie en maximaal 50% FFA). In de meeste gevallen is de kwaliteit die Van der Kooy terug levert, beter dan de kwaliteit van het product dat is binnengebracht. Uitermate bepalend voor de kwaliteit van biodiesel is het gehalte lood en water en voor ‘bio heating oil’ zijn de parameters stikstof en as cruciaal.

Teruglevering

De hoeveelheid product die uiteindelijk wordt teruggeleverd is afhankelijk van de vervuilingsgraad van het aangeleverde product. Een eenvoudig rekenvoorbeeld ter illustratie. Als 30 m3 product wordt aangeleverd dat bestaat uit 50% water en 50% olie, dan wordt na het reinigingsproces 15 m3 teruggeleverd aan de betreffende klant. Per project wordt dit steeds opnieuw zorgvuldig berekend. Om de producten op de gewenste kwaliteit te kunnen brengen, worden binnenkomende producten veelal gemengd.

DIRECT CONTACT

Sebastian Exenberger

Mede-eigenaar en manager in- en verkoop