← Oliën en vetten

Opwaarderen producten naar juiste specificaties

Van der Kooy brengt ingekochte bij-, rest- en afvalproducten van raffinaderijen van plantaardige zaden en dierlijke vetten, alsmede bijproducten van de oleochemische industrie op specificatie, voorafgaand aan de verkoop.

Van der Kooy brengt dagelijks ingekochte bij-, rest- en afvalproducten van raffinaderijen van plantaardige zaden en dierlijke vetten, alsmede bijproducten van de oleochemische industrie op specificatie, alvorens ze kunnen worden doorverkocht aan de markt.

Direct na binnenkomst van deze producten worden eerst monsters genomen die aan een grondige analyse in het laboratorium worden onderworpen. Op basis van de gemeten resultaten worden de producten vervolgens op kwaliteiten (lees: lage, hoge en nog hogere stikstof en idem voor as) ingedeeld en verdeeld over diverse tanks. Elke productkwaliteit heeft een eigen gebruikersgroep. Elke productgroep heeft een eigen bewerking nodig. De ervaren operators weten exact welk product geschikt is voor welke toepassing en wat de daarvoor benodigde processtappen zijn.

Tientallen procestanks

Op het terrein bij Van der Kooy staan in totaal circa 100 tanks opgesteld. De grotere ontvangsttanks worden gebruikt voor de opslag van alle binnenkomende producten. Afhankelijk van de bewerkingen die de binnengekomen producten dienen te ondergaan, gaan de producten vervolgens door naar kleinere procestanks of rechtstreeks het filtratieproces in, alvorens de producten door kunnen naar de gereed producttanks. Welke route er gekozen wordt, is sterk afhankelijk van de vervuilingsgraad en de viscositeit van het binnengekomen product en de gevraagde specificaties. Indien een product door de filterinstallatie moet, dan kan dit afhankelijk van de vervuilingsgraad van het product, enkele uren tot zelfs dagen duren. In de kleinere procestanks wordt de olie en het water gesplitst en van daaruit wordt de olie dan naar een gereed producttank geperst. Het water wordt afgevoerd naar een vergistingsinstallatie. Indien een tank wordt gevuld met een nieuw product, dan wordt deze eerst gronding gereinigd.

Duizenden tonnen

Op bovengenoemde wijze worden jaarlijks duizenden tonnen gereed product bij Van der Kooy verwerkt. Voor de opslag van al deze producten beschikt Van der Kooy naast de eerder genoemde 100 tanks ook nog over een opslagcapaciteit van ruim 6.000 ton in de Moerdijk. Op de laatstgenoemde locatie kunnen diepzeetankers aanmeren om schone producten op te halen voor transport naar klanten in onder andere Scandinavië.

DIRECT CONTACT

Sebastian Exenberger

Mede-eigenaar en manager in- en verkoop