← Oliën en vetten

Olie-analyses binnen 2 uur gereed

Laboratorium Van der Kooy: Dagelijks analyseert Van der Kooy in eigen laboratorium ruim 90 tot 100 oliemonsters. Al deze analyses worden in de regel binnen 2 uur uitgevoerd.

Dagelijks analyseert Van der Kooy in eigen laboratorium ruim 90 tot 100 oliemonsters die elke werkdag worden afgenomen bij binnenkomende of vertrekkende vrachten. De analyses worden in de regel binnen 2 uur uitgevoerd. Aanmelden voor een analyse kan elke werkdag tot 15.00 uur.

Van der Kooy beschikt over één van de grootste, niet-geaccrediteerde laboratoria in Nederland, die uitsluitend dient voor eigen gebruik. Als olie te koop wordt aangeboden bij deze onderneming, wordt altijd eerst een oliemonster opgevraagd om vooraf te kunnen bepalen of het product voor Van der Kooy bruikbaar is. Als het interessant blijkt te zijn om aan te kopen, dan wordt de prijs bepaald aan de hand van de van te voren vastgestelde kwaliteit.

Aankomst

De chauffeurs van de binnenkomende vrachtwagens met aangekochte producten krijgen bij aankomst op het terrein bij Van der Kooy een KO-nummer toegewezen, alvorens ze doorrijden naar de monsterplaats. Daar worden de benodigde oliemonsters afgenomen, conform ISO 5555, om na te gaan of het product voldoet aan de afgesproken specificaties. In totaal worden 5 monsters afgenomen van elk 10 cm, te weten 1 monster van de bodem van de tank en 3 uit het midden en 1 van de top. De afgenomen oliemonsters worden in een emmer gemengd, verdeeld over 3 tot 4 monsterpotjes (te weten 1 voor het archief, 1 of 2 voor de chauffeur en 1 voor de labanalyse) en daarna doorgestuurd naar het laboratorium op eigen terrein voor nadere analyse.

Verplichte controle

Elke chauffeur, van zowel inkomende als uitgaande vrachten, dient aan deze controles mee te werken en het resultaat op het terrein af te wachten, alvorens ze toestemming krijgen om te lossen of te vertrekken. Aan welke analyses een product onderworpen dient te worden is afhankelijk van de afspraken die de ‘traders’ tijdens in- of verkoop maken.

In 2 uur antwoord

Het streven is om de verschillende analyses binnen 2 uur uit te voeren, dit is echter afhankelijk van de uit te voeren testen. De ene analyse duurt immers langer dan de andere. Het laboratorium bij Van der Kooy is onderverdeeld in twee ruimtes: een droog- en een natlab. In het natlab worden bewerkingen uitgevoerd als slingeren (lees: het scheiden van water, vuil en olie), FFA-bepalingen en droge stofbepaling en hier worden ook de monsters voorbewerkt voor het drooglab. In het drooglab worden manueel visicositeits-, as- en vlampuntbepalingen uitgevoerd en staat apparatuur opgesteld voor het uitvoeren van stikstof-zwavelanalyses voor biodiesel, ICP-bepalingen, een gaschromatograaf voor GC-analyses en een FTNIR-spectroscopie om door olie heen te kijken.

Resultaten

Als de resultaten van de analyses voldoen aan de gevraagde specificaties dan krijgen de chauffeurs toestemming om hun weg te vervolgen.

DIRECT CONTACT

Sebastian Exenberger

Mede-eigenaar en manager in- en verkoop