Vetbewerking vet voor derden, Local Handling

vdkooy-icon-bewerking-vet-derden

Van der Kooy Pijnacker heeft de mogelijkheid uw olie of vet op te waarderen.

Capaciteitsuitbreiding

Sinds de nieuwbouw is onze be- en verwerkingscapaciteit verdubbeld. Het verwerkingssysteem is modulair opgebouwd en hebben de mogelijkheid voor derden (afval)vetten te bewerken, verwerken of op te waarderen.

Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van vetbewerking

Vetten of vetzuren die vervuild zijn of niet volledig aan bepaalde specificatiesvoldoen kunnen wij bewerken, zodat de storende factoren uit de vetten of oliën verdwijnen. Denk hierbij o.a. aan residuen die overblijven na verbranding (as), zware metalen of plasticvorming.

Het leegmaken van ISO containers en flexitanks

Vaak heeft men problemen bij het legen van ISO containers of containers waar een met vet gevulde flexibag in zit. Van der Kooy beschikt over een installatie waardoor het leegmaken van deze lastige emballage een stuk makkelijker verloopt. Wij kunnen dit in opdracht ontvangen, analyseren en op specificatie maken voor retourlevering. Voor meer informatie betreffende deze tolling: neem vrijblijvend contact met ons op!

Vergunning en certificaten

Van der Kooy heeft een omgevingsvergunning om (afval van) plantaardige en dierlijke oliën en vettenin te nemen, te bewerken of te verwerken tot bruikbare producten. Wij mogen geen producten ontvangen met een vlampunt onder de 100 graden Celsius

Locatie van der Kooy

Van der Kooy beschikt over een gekalibreerde weegbrug om vrachtauto's te ontvangen. Wij zijn  gesitueerd aan het Wilhelminakanaal, waar binnenvaarttankers van maximaal 1.500 ton geladen kunnen worden. We beschikken ook over een opslag aan water geschikt voor schepen met een diepgang van maximaal 8 meter.

 

Neem contact op!

Via onderstaand contactformulier of bel ons vrijblijvend op 088 3694240.
    Overige diensten plantaardige oliën en vetten