← Terug naar de homepagina

Historie Van der Kooy BV

In 1958 nam Arie van der Kooy een paar oude stoomketels over van zijn vader. Toen hij die aan zijn eerste klant verhuurde, begon daarmee het zakelijke avontuur dat de familie Van der Kooy nog steeds voortzet. Inmiddels staat het bedrijf onder leiding van dochter Annette. Arie van der Kooy, pionier op technisch en zakelijk gebied, overleed in 2004 op 70-jarige leeftijd. Zijn enthousiasme en inventiviteit vormen nog steeds de basis voor ons ondernemerschap. We vertellen graag hoe het allemaal zo gekomen is.

Variëteit aan stoomketels

Aries stoomketelverhuur was een groot succes. Van heinde en verre werd een beroep op hem gedaan en hij breidde het assortiment gestaag uit. Nog steeds zijn er maar weinig bedrijven die zo veel verschillende stoomketels verhuren als Van der Kooy.

Van kolen naar olie naar gas

In de beginjaren verhuurde Arie stoomketels met een stoker erbij die de machine aan de gang hield met kolen. Halverwege de jaren zestig maakten de kolen plaats voor olie, waarmee de bediening een stuk eenvoudiger werd en een stoker niet meer nodig was. In de jaren tachtig deden gasgestookte stoomketels hun intrede. De laatste ontwikkeling is het gebruik van duurzame bio-olie van eigen productie.

Olie opwerken

Arie van der Kooy was ondernemer in hart en nieren. In alles zag hij mogelijkheden. Toen bijvoorbeeld de ketels op stookolie overgingen, kwam hij op het idee om afgewerkte olie op te werken tot stookolie. De olie verkreeg hij van garages of het ministerie van Defensie. Een installatie op het bedrijfsterrein in Pijnacker maakte er vervolgens een bruikbaar product van. Wat hij zelf niet nodig had, verkocht hij dan weer aan tuinders en industriële bedrijven.

Naar Amsterdam

Dit succesvolle bedrijfsonderdeel verhuisde in 1978 naar Amsterdam, naar het voormalig Gulf-depot aan de Jan van Riebeeckhaven. Uiteindelijk werd de dochteronderneming OVA (Olie Verwerking Amsterdam) verkocht en ging het bedrijf zelfstandig verder. Het was destijds een van zes bedrijven in Nederland die officieel was aangewezen als inzamel- en bewerkingsbedrijf voor afgewerkte minerale olie.

Van mineraal naar plantaardig

Inmiddels was Arie van der Kooy begonnen met een proeffabriekje waar hij onderzocht hoe hij plantaardig vet aan gebruikte bleekaarde kon onttrekken. Toen dat goed uitpakte, werd als snel een complete installatie gebouwd. Opnieuw had hij een unieke bedrijfsactiviteit ontwikkeld. Niet alleen afgewerkte bleekaarde bleek waardevol, ook bijvoorbeeld restpartijen plantaardige oliën en vetten. Arie en zijn mensen bleven sleutelen aan de procedés tot ook de laatste restjes konden dienen als grondstof voor bio-olie of technische oliën of vetten.

Asfaltmeer in Curaçao

In 1982 kreeg Arie een nieuwe uitdaging: het beruchte asfaltmeer in Curaçao. Dat was ontstaan in de Tweede Wereldoorlog toen Shell moest voldoen aan de enorme vraag naar vliegtuigbrandstof. Voor het asfalt dat daarbij vrij kwam waren geen afnemers. Shell stortte het materiaal voorlopig in een baai, waar het tientallen jaren bleef liggen. Arie van der Kooy was de eerste die het lukte om asfalt uit het meer te scheppen en bij Shell af te leveren. Daar werd het tot bruikbare materialen gekraakt en geraffineerd tot het moment dat Shell zijn activiteiten op het eiland staakte, slechts een paar jaar later. Het meer ligt er nog steeds, iets leger dan in 1982. Pas in 2010 is weer een nieuwe poging ondernomen om het op te ruimen.

Schepen, veel schepen

Arie van der Kooy was een groot liefhebber van alles wat vaart. Rederij Kooy Shipping gaf deze hobby een plaatsje in zijn werkzame leven. Arie begon met schepen die hij kocht van Rijkswaterstaat en ombouwde tot luxejacht. Later combineerde hij de scheepsbouwactiviteiten met het transport van plantaardige olie. Hij kocht vier schepen voor droge lading en bouwde ze om tot tankers, geschikt voor het vervoer van eetbare olie: de Frederique, de Bernice, de Annette J en de Almar. De rederij was de trots van Arie van der Kooy, maar om bedrijfseconomische redenen zijn de schepen recentelijk verkocht.

Hulp bij calamiteiten

Inventiviteit is een rode draad in de geschiedenis van Van der Kooy. Dat zie je ook vandaag de dag nog steeds in onze activiteiten. Snel een oplossing vinden in lastige situaties: het is de medewerkers van Van der Kooy op het lijf geschreven. We hebben bijvoorbeeld bij de schoonmaak van talrijke afgebrande koelhuizen in Nederland, Duitsland en Engeland geassisteerd, en zijn al vaak te hulp geschoten als er minerale olie opgeruimd moest worden langs de kust, bijvoorbeeld na een scheepsongeluk.

Beestenboel

Niet alle bijzondere activiteiten van Van der Kooy hebben te maken met calamiteiten. Zo werd ons al eens gevraagd om een hondenkennel schoon te maken met onze stoomapparatuur, en toen het giraffenverblijf van een diergaarde te kampen had met een hardnekkige ziekteverwekker in de grond, hebben we de stoommachines en randapparatuur ingezet die we gewoonlijk gebruiken om tuinbouwgrond schoon te stomen. Het zijn klussen die je bijblijven.

Duurzame energie

Specialist in duurzame biobrandstof. Dat kunnen we zonder op te scheppen over onszelf zeggen. Hoewel de belangstelling in Nederland nog steeds tegenvalt, hebben afnemers in andere landen ons gevonden. Veel klanten hebben we in Scandinavië, met name in Zweden, waar men veel belang hecht aan duurzame energie. Natuurlijk proberen we ook onze klanten iets dichter bij huis te interesseren voor bio-olie, al is het alleen al als brandstof voor bepaalde stoomketels die we verhuren.

Nieuwe vestiging

Lag in de beginjaren het bedrijf in Pijnacker midden tussen de weilanden en kassen, inmiddels is de bebouwing opgerukt tot aan de afscheiding van het terrein. De vestiging van een industrieel complex tussen woonwijken is op zichzelf niet erg wenselijk, en uitbreiding is al helemaal niet mogelijk. Vandaar dat in 2008 een nieuw terrein van 18000 m2 is aangekocht in Oosterhout, gelegen aan het Wilhelminakanaal, waar schepen tot 1500 ton kunnen aanmeren.

Op dit nieuwe complex is een laboratorium gevestigd en hebben we uitbreidingsplannen voor de opslagcapaciteit tot 21 duizend kuub. Op den duur worden ook de stoomketelverhuur, de productie van bio-olie en de verwerking van bleekaarde en restproducten vanuit Pijnacker naar Oosterhout overgeheveld.

Nieuwe vindingen

Niets blijft hetzelfde en dat vinden we helemaal niet erg. Drang naar vernieuwing zit ons namelijk in het bloed. Overal kansen zien, dat hebben we meegekregen van Arie van der Kooy. Hebt u een probleem waar u (nog) geen oplossing voor weet, hebt u direct assistentie nodig of wilt u iets weten over onze duurzame producten en diensten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We denken graag met u mee en staan open voor alle ideeën!

DIRECT CONTACT

Annette van der Kooy

Directeur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.