← Terug naar de homepagina

Historie en markt-ontwikkelingen

De ontstaansgeschiedenis van Van der Kooy BV en de toekomstplannen.

Historie en marktontwikkelingen. Het zakelijk avontuur van Van der Kooy BV begint in ‘58 als Arie van der Kooy 13 mobiele, op kolen gestookte, stoomketels overneemt van zijn vader.

Anno 2023 is Van der Kooy, onder de bezielende leiding van zijn dochter Annette van der Kooy, uitgegroeid tot een gerenommeerde, internationaal opererende onderneming. Een organisatie die zich toelegt op de verhuur van olie- en gasgestookte stoomketels aan de tuinbouw, industrie, petrochemie, scheepvaart en offshore en het inkopen, recyclen en verkopen van plantaardige en dierlijke oliën en vetten. 

Proces- en productinnovatie staan dag in, dag uit hoog op de agenda. Zo wordt voortdurend het procedé om duurzame bio-olie te vervaardigen geoptimaliseerd en gezocht naar nieuwe mogelijkheden om nog duurzamer te werken. Dit alles met als doel om de CO2– en stikstofuitstoot drastisch te verminderen. Dit in lijn met de internationale afspraken met betrekking tot duurzaamheid. Sinds tientallen jaren levert Van der Kooy BV volop aan bedrijven in Europa en wordt er wereldwijd ingekocht. 

Voorheen

Van der Kooy senior begon destijds vanuit zijn eenmansbedrijf met de verhuur van, op steenkolen gestookte stoomketels aan tuinbouwbedrijven. Met behulp van stoom reinigden en ontsmetten de stomers de grond bij deze bedrijven, ter bevordering van de groei en kwaliteit van de teelt.  Begin 60-er jaren bouwt Van der Kooy zijn stoomketels om, zodat deze voortaan werken op stookolie. Hij haalt afgewerkte minerale oliën op bij garages en het Ministerie van Defensie en werkt dat op tot kwalitatief hoogwaardige stookolie. Alle stookolie die niet nodig is voor eigen gebruik, wordt doorverkocht aan tuinders en industriële bedrijven.

Van mineraal naar plantaardig

In een kleine proeffabriek onderzoekt Van der Kooy eind 70-er jaren hoe plantaardig vet aan gebruikte bleekaarde kan worden onttrokken. Daarna laat hij voor dit proces een complete installatie bouwen en zet dit in de markt als een nieuwe bedrijfsactiviteit. Behalve bleekaarde, worden vanaf dat moment ook restpartijen ingekocht van overige plantaardige oliën en vetten voor verdere verwerking. Zo wordt hij kind aan huis bij de industrie.  Ondertussen breidt de activiteit stoomketelverhuur zich uit van de tuinbouwsector naar de industrie. 

Verhuizing

In ’78 verhuist Van der Kooy al zijn inzamelings- en bewerkingsactiviteiten naar een nieuw tankerpark en een nieuwe productieruimte in Amsterdam. Deze dochteronderneming Olie Verwerking Amsterdam  was destijds één van de zes bedrijven in Nederland die officieel was aangewezen als inzamel- en bewerkingsbedrijf voor afgewerkte minerale olie. 

Asfaltmeer Curaçao

In ’82 stond Van der Kooy senior opnieuw voor een uitdaging: het beruchte asfaltmeer in Curaçao. Dit asfaltmeer is ontstaan in de WOII toen Shell moest voldoen aan de enorme vraag naar vliegtuigbrandstof. Omdat er voor het asfalt dat daarbij vrijkwam geen afnemers waren, stortte Shell het destijds voorlopig in een baai. Een plek waar het tientallen jaren bleef liggen. Arie van der Kooy was de eerste die het lukte om het asfalt uit het meer te scheppen en het af te leveren bij Shell. Daar werden de bruikbare materialen gekraakt en geraffineerd, totdat Shell slechts een paar jaar later haar activiteiten op het eiland staakte. Pas in 2010 werd een nieuwe poging ondernomen om het meer schoon te maken, ook ditmaal zonder succes. 

Scheepsbouwactiviteiten

Dankzij zijn voorliefde voor alles wat vaart ontwikkelt Van der Kooy senior gedurende zijn leven een passie voor scheepsbouwactiviteiten. Deze passie combineert hij enige tijd later met het transport van plantaardige olie. Hij exploiteert vier schepen voor droge lading en bouwt deze om tot tankers (de Frederique, de Bernice, de Annette J en de Almar), geschikt voor het transport van eetbare oliën. Vanwege bedrijfseconomische redenen zijn deze schepen later verkocht.

In 2000 verkoopt Van der Kooy senior de dochteronderneming die zich toelegt op inzamelings- en verwerkingsactiviteiten in Amsterdam en komt de focus in Pijnacker meer en meer te liggen op het ontvetten van bleekaarde en het inzamelen en bewerken van plantaardige oliën en vetten, omdat daar steeds meer vraag naar komt vanuit de diervoedingsindustrie.

Stoom

Ook neemt neemt de vraag naar stoom in die tijd gestaag toe. Zo wordt stoom in de (petro-)chemische industrie gebruikt bij shutdowns en turnarounds voor het reinigen van installaties en in de voedingsmiddelenindustrie voor het verwarmen of pasteuriseren van voedingsmiddelen om bacteriën te doden. Tevens blijkt stoom dé oplossing te zijn voor het reinigen van installaties en het verwijderen van dikke olie uit brandstoftanks op schepen. Illustratief in dit verband is de schoonmaak van talrijke afgebrande koelhuizen in Nederland, Duitsland en Engeland waarbij Van der Kooy hulp bood.

Trend

In de hiervoor genoemde sectoren wordt tot op de dag van vandaag gewerkt met oliegestookte stoomketels. Anders is dit in de tuinbouwsector waar reeds in de 80-er jaren de overstap is gemaakt naar gasgestookte ketels. Zeker sinds de opkomst van biologisch tuinieren zo’n 15 jaar geleden, en als gevolg daarvan het verbod op pesticiden om virussen in substraat of grondstromen te verwijderen, is de vraag naar bio-olie gestookte stoomketels in deze sector in Nederland significant toegenomen. 

Groei

In 2004 neemt Annette van der Kooy, na het overlijden van haar vader, de verantwoordelijkheid van het familiebedrijf Van der Kooy voor haar rekening. Als eerste vrouwelijke directeur in deze sector bouwt ze, samen met hoofd Techniek en hoofd Operations, de onderneming uit tot een internationaal opererend concern dat zich specialiseert in de verhuur van mobiele stoomketels, in- en verkoop en recycling van plantaardige en dierlijke oliën en vetten, de productie van bio-olie, alsmede tankreiniging, tolling voor derden en hulp bij calamiteiten.

Omdat de onderneming in ras tempo groeit, wordt in 2008 een perceel van 10.000 vierkante meter aan het Wilhelminakanaal in Oosterhout erbij gekocht. Op het nieuwe complex, waar reeds 8 opslagtanks staan en een laboratorium, kan de opslagcapaciteit worden uitgebreid tot maar liefst 8.000 vierkante meter. Nadat de benodigde bouw- en milieuvergunningen zijn geregeld, start Van der Kooy in 2011 met nieuwbouw.

In 2013 gaat de locatie in Pijnacker definitief dicht en gaan alle activiteiten over naar Oosterhout. In 2017 wordt het hoofdkantoor van Van der Kooy ondergebracht in een nieuw overgenomen pand. Het totale complex is dan maar liefst 25.000 m2 groot. Naast een eigen proceslijn en een laboratorium, staan er circa 100 RVS opslagtanks opgesteld. In Oosterhout is het mogelijk om lichters te laden tot circa 1.500 ton.

Extra opslagcapaciteit, met een diepgang van ruim 7 meter, heeft Van der Kooy elders in Nederland, waar coasters met bio-olie kunnen worden geladen. Hoewel de afgelopen jaren de vraag naar bio-olie in eigen land toeneemt, komt de grootste vraag tot op heden uit Scandinavische landen waar duurzame energie al tientallen jaren hoog op de agenda staat.

Nieuwe eigenaar

17 maart 2023 breekt opnieuw een mijlpaal aan in de geschiedenis van Van der Kooy. CEO Annette van der Kooy draagt haar aandelen in Van der Kooy BV over aan twee leden van haar managementteam, te weten Sebastian Exenberger en Benno Ruiterman en aan de groothandel in brandstoffen en smeermiddelen Den Hartog uit Groot Ammers. Door deze aandelenoverdracht zet Van der Kooy BV opnieuw een volgende stap in de transitie van fossiel naar niet-fossiel. Een ontwikkeling die deel uitmaakt van de vergroenings- en diversificatie-strategie van deze onderneming.

DIRECT CONTACT

Annette van der Kooy

Voormalig eigenaar Van der Kooy Group

  • Advies t.b.v. de bedrijfsprocessen
  • Public Relations