Wat gebeurt er met het afval?

Alle vet, olie, slib, water en vuil nemen we mee naar onze eigen locatie. Daar bewerken we het. Als product nog bruikbaar is voor de klant, lossen we het in een tank op de locatie. Al het overige bruikbare materiaal  verwerken we tot bio-olie of technische oliën en vetten. Het restant gaat naar biovergistingsinstallaties. 100 procent duurzaam.

Was this answer helpful ? Yes / No
Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.