Tankreiniging gebeurt in besloten ruimtes en jullie werken soms met hoge druk. Hoe zorgen jullie dat het veilig blijft?

De meeste bedrijven werken met werkvergunningen om de tank vrij te geven voor het schoonmaken. Desondanks dragen onze medewerkers gasdetectieapparatuur om gevaarlijke gassen in de tank te kunnen meten.
We maken de tanks inderdaad schoon met hogedrukmaterieel. Onze medewerkers zijn altijd met minimaal drie personen aanwezig. Ze zijn allemaal ervaren, goed opgeleid en VCA-gecertificeerd. Uiteraard nemen we altijd zorgvuldig alle veiligheidsmaatregelen in acht en respecteren we de specifieke veiligheidsregels van uw bedrijf.
Als we een tank reinigen met de tankwasinstallatie, installeren we die eerst. Daarna verlaten de medewerkers de besloten ruimte.

Wat gebeurt er met het afval?

Alle vet, olie, slib, water en vuil nemen we mee naar onze eigen locatie. Daar bewerken we het. Als product nog bruikbaar is voor de klant, lossen we het in een tank op de locatie. Al het overige bruikbare materiaal  verwerken we tot bio-olie of technische oliën en vetten. Het restant gaat naar biovergistingsinstallaties. 100 procent duurzaam.

Hoe milieuvriendelijk is jullie werkwijze?

Van der Kooy gebruikt werkelijk alle resten die vrijkomen bij het reinigen van uw tanks. De tankwanden behandelen we met hogedrukspuiten, heet water en soda. De schoonmaakmiddelen zijn helemaal afbreekbaar. Het water met loogresten nemen wij ook weer in; dat verwerken we op een verantwoorde manier.

Wat krijg ik nog voor de tankbodem?

We analyseren de restanten uit de tank. Afhankelijk van de samenstelling en het product vertegenwoordigen die een marktconforme waarde. Vaak levert dat u nog iets op. We verrekenen dat met de schoonmaakkosten.