Categorie: Management

Trots op ons laboratorium

Wij zijn blij dat we ons laboratorium hebben uitgebreid, wij kunnen nu onze variatie aan producten analyseren op de scheiding van olie, water en vuil, maar ook op as. Plus kunnen wij op een snelle manier FFA bepalen.Maar ook een joodgetal of een zwavel percentage. Ook het meten van stikstof is met de huidige NoX problematiek niet meer weg te denken. Voor ons te leveren vergistingsmateriaal is een meting op zware metalen noodzaak.

Nederland onaantrekkelijk voor investeerders door grillig klimaatbeleid

Energiebedrijven zijn huiverig om te investeren in Nederland vanwege wispelturig klimaatbeleid. Hierdoor loopt Nederland het risico de klimaatdoelen niet te halen. Zo waarschuwt de CEO van RWE Generation, Roger Miesen. RWE is het op één na grootste energiebedrijf van Duitsland en bezit in Nederland meerdere windparken en kolen- en gascentrales.

13-07-2020 12:24 | DOOR: TEUN SCHRÖDER

Miesen deed zijn uitspraken in het FD. Een van de redenen voor de waarschuwing is de recente discussie rond de verbranding van biomassa. Het kabinet ligt onder druk om subsidies hiervoor af te bouwen. Ook overhandigde de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs een rapport aan staatssecretaris Van Veldhoven waarin de duurzaamheidseisen voor biomassa worden aangescherpt. Daarmee lijkt het beleid voor biomassa te veranderen. Dat wisselende beleid maakt Duitse investeringen onzeker.

Lees ook: SER over biomassa: “De vraag is niet óf, maar waar, wanneer, hoeveel en hoe lang”

Veranderend Klimaatakkoord

RWE bouwt op dit moment twee kolencentrales in Nederland om tot biomassacentrales. “We hebben een contract om biomassa bij te stoken in de twee kolencentrales tot 2027 en dat zouden we na 2027 willen uitbreiden”, verklaart Miesen in het FD. Door het debat komen de afspraken over biomassa in het Klimaatakkoord op losse schroeven te staan. “We willen graag investeren in Nederland, maar we zullen op deze manier veel voorzichtiger worden in de toekomst”, zegt Miesen.

PBL niet onafhankelijk

Het energiebedrijf is van mening dat het kabinet besluiten neemt op basis van gedraaide sentimenten in de samenleving, in plaats van naar de feiten te kijken. Ook haalt RWE uit naar het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) door te zeggen dat rapporten voor publicatie meermaals worden gescreend door ambtenaren en ministeries. Miesen trekt de onafhankelijkheid van het PBL in twijfel.

Lees ook: RWE: ‘Zonder biomassa gaan we de klimaatdoelen niet halen’

Geen nieuw windpark

Op het moment bezit RWE elf windparken in Nederland, waarvan er zeven worden gebruikt en vier in aanbouw zijn. Dit voorjaar deed RWE niet mee met een tender voor de aanleg van nog een windpark voor de kust van Noord-Holland. Dit kwam doordat het kabinet een advies negeerde om de financiering voor grote windparken op zee te veranderen. Het Zweedse Vattenfall zag om dezelfde reden af van een investering.

Lees ook: PBL brengt rapport uit: biomassa onvermijdelijk voor duurzame transitie

Nootella team roeit 100 km voor het goede doel

“Wij zijn Bernice, Dominique, Dagmar, Jet en Céline. Wij zijn studentes aan de TU Delft en lid bij roeivereniging Proteus-Eretes. We roeien samen in de ploeg ‘Nootella’ en op 22 mei gaan wij 100 kilometer roeien en hiermee willen wij geld inzamelen voor Stichting ALS op de weg.

Sinds vorig jaar zit Sabrina, de moeder van een van onze roeiers, door ALS in een elektrische rolstoel. Dan heb je ook een rolstoelauto nodig, maar deze zijn ontzettend duur. Gelukkig stelt Stichting ALS op de weg rolstoelauto’s en andere hulpmiddelen beschikbaar die niet vergoed worden, maar wel het leven een stuk makkelijker maken. Wij zijn hier ontzettend blij mee en willen dan ook geld voor ze inzamelen, zodat ze nog meer mensen kunnen helpen!”

Kijk even op onderstaande link:

https://zuid-holland.alsacties.nl/team/nootella 

https://zuid-holland.alsacties.nl/actie/bernice-van-der-kooij

Support stoomketel vdKooy cleanen kades Rotterdam

Vorig jaar heeft na een aanvaring van een stookolietanker in de haven van Rotterdam een grote stookolie spill plaats gevonden. De kades zijn nog steeds besmeurd met stookolie en diverse bedrijven hebben proeven gedaan om de keien stookolievrij te krijgen. Nu is het de beurt aan bedrijf The Big Smile dat samen met support van één van onze stoomketels deze dagen ook hun uitvinding kunnen tonen.Dat zou een leuke klus kunnen worden.